A         A         A         A

020 מִשְׁלֵי - Proverbs

כתבי קודש - כֶּתֶר אֲרָם צוֹבָא - (HAC)
 <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1:1 א  משלי שלמה בן-דוד--    מלך ישראל

1:2 ב  לדעת חכמה ומוסר    להבין אמרי בינה

1:3 ג  לקחת מוסר השכל    צדק ומשפט ומשרים

1:4 ד  לתת לפתאים ערמה    לנער דעת ומזמה

1:5 ה  ישמע חכם ויוסף לקח    ונבון תחבלות יקנה

 < 
1:6 ו  להבין משל ומליצה    דברי חכמים וחידתם

1:7 ז  יראת יהוה ראשית דעת    חכמה ומוסר אוילים בזו

1:8 ח  שמע בני מוסר אביך    ואל-תטש תורת אמך

1:9 ט  כי לוית חן הם לראשך    וענקים לגרגרתך

1:10 י  בני--    אם-יפתוך חטאים אל-תבא

 < 
1:11 יא  אם-יאמרו    לכה אתנו נארבה לדם    נצפנה לנקי חנם

1:12 יב  נבלעם כשאול חיים    ותמימים כיורדי בור

1:13 יג  כל-הון יקר נמצא    נמלא בתינו שלל

1:14 יד  גורלך תפיל בתוכנו    כיס אחד יהיה לכלנו

1:15 טו  בני--אל-תלך בדרך אתם    מנע רגלך מנתיבתם

 < 
1:16 טז  כי רגליהם לרע ירוצו    וימהרו לשפך-דם

1:17 יז  כי-חנם מזרה הרשת--    בעיני כל-בעל כנף

1:18 יח  והם לדמם יארבו    יצפנו לנפשתם

1:19 יט  כן--ארחות כל-בצע בצע    את-נפש בעליו יקח

1:20 כ  חכמות בחוץ תרנה    ברחבות תתן קולה

 < 
1:21 כא  בראש המיות תקרא    בפתחי שערים בעיר--אמריה תאמר

1:22 כב  עד-מתי פתים--    תאהבו-פתי ולצים--לצון חמדו להם    וכסילים ישנאו-דעת

1:23 כג  תשובו לתוכחתי    הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם

1:24 כד  יען קראתי ותמאנו    נטיתי ידי ואין מקשיב

1:25 כה  ותפרעו כל-עצתי    ותוכחתי לא אביתם

 < 
1:26 כו  גם-אני באידכם אשחק    אלעג בבא פחדכם

1:27 כז  בבא כשאוה (כשואה) פחדכם--    ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם    צרה וצוקה

1:28 כח  אז יקראנני ולא אענה    ישחרנני ולא ימצאנני

1:29 כט  תחת כי-שנאו דעת    ויראת יהוה לא בחרו

1:30 ל  לא-אבו לעצתי    נאצו כל-תוכחתי

 < 
1:31 לא  ויאכלו מפרי דרכם    וממעצתיהם ישבעו

1:32 לב  כי משובת פתים תהרגם    ושלות כסילים תאבדם

1:33 לג  ושמע לי ישכן-בטח    ושאנן מפחד רעה


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2:1 א  בני אם-תקח אמרי    ומצותי תצפן אתך

2:2 ב  להקשיב לחכמה אזנך    תטה לבך לתבונה

2:3 ג  כי אם לבינה תקרא    לתבונה תתן קולך

2:4 ד  אם-תבקשנה ככסף    וכמטמונים תחפשנה

2:5 ה  אז--תבין יראת יהוה    ודעת אלהים תמצא

 < 
2:6 ו  כי-יהוה יתן חכמה    מפיו דעת ותבונה

2:7 ז  וצפן (יצפן) לישרים תושיה    מגן להלכי תם

2:8 ח  לנצר ארחות משפט    ודרך חסידו ישמר

2:9 ט  אז--תבין צדק ומשפט    ומישרים כל-מעגל-טוב

2:10 י  כי-תבוא חכמה בלבך    ודעת לנפשך ינעם

 < 
2:11 יא  מזמה תשמר עליך    תבונה תנצרכה

2:12 יב  להצילך מדרך רע    מאיש מדבר תהפכות

2:13 יג  העזבים ארחות ישר--    ללכת בדרכי-חשך

2:14 יד  השמחים לעשות רע    יגילו בתהפכות רע

2:15 טו  אשר ארחתיהם עקשים    ונלוזים במעגלותם

 < 
2:16 טז  להצילך מאשה זרה    מנכריה אמריה החליקה

2:17 יז  העזבת אלוף נעוריה    ואת-ברית אלהיה שכחה

2:18 יח  כי שחה אל-מות ביתה    ואל-רפאים מעגלתיה

2:19 יט  כל-באיה לא ישובון    ולא-ישיגו ארחות חיים

2:20 כ  למען--תלך בדרך טובים    וארחות צדיקים תשמר

 < 
2:21 כא  כי-ישרים ישכנו-ארץ    ותמימים יותרו בה

2:22 כב  ורשעים מארץ יכרתו    ובוגדים יסחו ממנה


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

3:1 א  בני תורתי אל-תשכח ומצותי יצר לבך

3:2 ב  כי ארך ימים ושנות חיים--    ושלום יוסיפו לך

3:3 ג  חסד ואמת    אל-יעזבך קשרם על-גרגרותיך    כתבם על-לוח לבך

3:4 ד  ומצא-חן ושכל-טוב--    בעיני אלהים ואדם

3:5 ה  בטח אל-יהוה בכל-לבך    ואל-בינתך אל-תשען

 < 
3:6 ו  בכל-דרכיך דעהו    והוא יישר ארחתיך

3:7 ז  אל-תהי חכם בעיניך    ירא את-יהוה וסור מרע

3:8 ח  רפאות תהי לשרך    ושקוי לעצמותיך

3:9 ט  כבד את-יהוה מהונך    ומראשית כל-תבואתך

3:10 י  וימלאו אסמיך שבע    ותירוש יקביך יפרצו

 < 
3:11 יא  מוסר יהוה בני אל-תמאס    ואל-תקץ בתוכחתו

3:12 יב  כי את אשר יאהב יהוה    יוכיח וכאב    את-בן ירצה

3:13 יג  אשרי אדם מצא חכמה    ואדם יפיק תבונה

3:14 יד  כי טוב סחרה מסחר-כסף    ומחרוץ תבואתה

3:15 טו  יקרה היא מפניים (מפנינים)    וכל-חפציך לא ישוו-בה

 < 
3:16 טז  ארך ימים בימינה    בשמאולה עשר וכבוד

3:17 יז  דרכיה דרכי-נעם    וכל-נתיבותיה שלום

3:18 יח  עץ-חיים היא למחזיקים בה    ותמכיה מאשר

3:19 יט  יהוה--בחכמה יסד-ארץ    כונן שמים בתבונה

3:20 כ  בדעתו תהומות נבקעו    ושחקים ירעפו-טל

 < 
3:21 כא  בני אל-ילזו מעיניך    נצר תשיה ומזמה

3:22 כב  ויהיו חיים לנפשך    וחן לגרגרתיך

3:23 כג  אז תלך לבטח דרכך    ורגלך לא תגוף

3:24 כד  אם-תשכב לא-תפחד    ושכבת וערבה שנתך

3:25 כה  אל-תירא מפחד פתאם    ומשאת רשעים כי תבא

 < 
3:26 כו  כי-יהוה יהיה בכסלך    ושמר רגלך מלכד

3:27 כז  אל-תמנע-טוב מבעליו--    בהיות לאל ידיך (ידך) לעשות

3:28 כח  אל-תאמר לרעיך (לרעך) לך ושוב--ומחר אתן    ויש אתך

3:29 כט  אל-תחרש על-רעך רעה    והוא-יושב לבטח אתך

3:30 ל  אל-תרוב (תריב) עם-אדם חנם--    אם-לא גמלך רעה

 < 
3:31 לא  אל-תקנא באיש חמס    ואל-תבחר בכל-דרכיו

3:32 לב  כי תועבת יהוה נלוז    ואת-ישרים סודו

3:33 לג  מארת יהוה בבית רשע    ונוה צדיקים יברך

3:34 לד  אם-ללצים הוא-יליץ    ולעניים (ולענוים) יתן-חן

3:35 לה  כבוד חכמים ינחלו    וכסילים מרים קלון

 < 

* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 4  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

4:1 א  שמעו בנים מוסר אב    והקשיבו לדעת בינה

4:2 ב  כי לקח טוב נתתי לכם    תורתי אל-תעזבו

4:3 ג  כי-בן הייתי לאבי    רך ויחיד לפני אמי

4:4 ד  וירני--ויאמר לי יתמך-דברי לבך    שמר מצותי וחיה

4:5 ה  קנה חכמה קנה בינה    אל-תשכח ואל-תט מאמרי-פי

 < 
4:6 ו  אל-תעזבה ותשמרך    אהבה ותצרך

4:7 ז  ראשית חכמה קנה חכמה    ובכל-קנינך קנה בינה

4:8 ח  סלסלה ותרוממך    תכבדך כי תחבקנה

4:9 ט  תתן לראשך לוית-חן    עטרת תפארת תמגנך

4:10 י  שמע בני וקח אמרי    וירבו לך שנות חיים

 < 
4:11 יא  בדרך חכמה הריתיך    הדרכתיך במעגלי-ישר

4:12 יב  בלכתך לא-יצר צעדך    ואם-תרוץ לא תכשל

4:13 יג  החזק במוסר אל-תרף    נצרה כי-היא חייך

4:14 יד  בארח רשעים אל-תבא    ואל-תאשר בדרך רעים

4:15 טו  פרעהו אל-תעבר-בו    שטה מעליו ועבר

 < 
4:16 טז  כי לא ישנו אם-לא ירעו    ונגזלה שנתם אם-לא יכשולו (יכשילו)

4:17 יז  כי לחמו לחם רשע    ויין חמסים ישתו

4:18 יח  וארח צדיקים כאור נגה    הולך ואור עד-נכון היום

4:19 יט  דרך רשעים כאפלה    לא ידעו במה יכשלו

4:20 כ  בני לדברי הקשיבה    לאמרי הט-אזנך

 < 
4:21 כא  אל-יליזו מעיניך    שמרם בתוך לבבך

4:22 כב  כי-חיים הם למצאיהם    ולכל-בשרו מרפא

4:23 כג  מכל-משמר נצר לבך    כי-ממנו תוצאות חיים

4:24 כד  הסר ממך עקשות פה    ולזות שפתים הרחק ממך

4:25 כה  עיניך לנכח יביטו    ועפעפיך יישרו נגדך

 < 
4:26 כו  פלס מעגל רגלך    וכל-דרכיך יכנו

4:27 כז  אל-תט-ימין ושמאול    הסר רגלך מרע


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 5  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

5:1 א  בני לחכמתי הקשיבה    לתבונתי הט-אזנך

5:2 ב  לשמר מזמות    ודעת שפתיך ינצרו

5:3 ג  כי נפת תטפנה שפתי זרה    וחלק משמן חכה

5:4 ד  ואחריתה מרה כלענה    חדה כחרב פיות

5:5 ה  רגליה ירדות מות    שאול צעדיה יתמכו

 < 
5:6 ו  ארח חיים פן-תפלס    נעו מעגלתיה לא תדע

5:7 ז  ועתה בנים שמעו-לי    ואל-תסורו מאמרי-פי

5:8 ח  הרחק מעליה דרכך    ואל-תקרב אל-פתח ביתה

5:9 ט  פן-תתן לאחרים הודך    ושנתיך לאכזרי

5:10 י  פן-ישבעו זרים כחך    ועצביך בבית נכרי

 < 
5:11 יא  ונהמת באחריתך    בכלות בשרך ושארך

5:12 יב  ואמרת--איך שנאתי מוסר    ותוכחת נאץ לבי

5:13 יג  ולא-שמעתי בקול מורי    ולמלמדי לא-הטיתי אזני

5:14 יד  כמעט הייתי בכל-רע--    בתוך קהל ועדה

5:15 טו  שתה-מים מבורך    ונזלים מתוך בארך

 < 
5:16 טז  יפוצו מעינתיך חוצה    ברחבות פלגי-מים

5:17 יז  יהיו-לך לבדך    ואין לזרים אתך

5:18 יח  יהי-מקורך ברוך    ושמח מאשת נעורך

5:19 יט  אילת אהבים    ויעלת-חן דדיה ירוך בכל-עת    באהבתה תשגה תמיד

5:20 כ  ולמה תשגה בני בזרה    ותחבק חק נכריה

 < 
5:21 כא  כי נכח עיני יהוה--דרכי-איש    וכל-מעגלתיו מפלס

5:22 כב  עוונתיו--ילכדנו את-הרשע    ובחבלי חטאתו יתמך

5:23 כג  הוא--ימות באין מוסר    וברב אולתו ישגה


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 6  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

6:1 א  בני אם-ערבת לרעך    תקעת לזר כפיך

6:2 ב  נוקשת באמרי-פיך    נלכדת באמרי-פיך

6:3 ג  עשה זאת אפוא בני והנצל--    כי באת בכף-רעך לך התרפס    ורהב רעיך

6:4 ד  אל-תתן שנה לעיניך    ותנומה לעפעפיך

6:5 ה  הנצל כצבי מיד    וכצפור מיד יקוש

 < 
6:6 ו  לך-אל-נמלה עצל    ראה דרכיה וחכם

6:7 ז  אשר אין-לה קצין--    שטר ומשל

6:8 ח  תכין בקיץ לחמה    אגרה בקציר מאכלה

6:9 ט  עד-מתי עצל תשכב    מתי תקום משנתך

6:10 י  מעט שנות מעט תנומות    מעט חבק ידים לשכב

 < 
6:11 יא  ובא-כמהלך ראשך    ומחסרך כאיש מגן

6:12 יב  אדם בליעל איש און    הולך עקשות פה

6:13 יג  קרץ בעינו מלל ברגלו    מרה באצבעתיו

6:14 יד  תהפכות בלבו--חרש רע בכל-עת    מדנים (מדינים) ישלח

6:15 טו  על-כן--פתאם יבוא אידו    פתע ישבר ואין מרפא

 < 
6:16 טז  שש-הנה שנא יהוה    ושבע תועבות (תועבת) נפשו

6:17 יז  עינים רמות לשון שקר    וידים שפכות דם-נקי

6:18 יח  לב--חרש מחשבות און    רגלים ממהרות לרוץ לרעה

6:19 יט  יפיח כזבים עד שקר    ומשלח מדנים בין אחים

6:20 כ  נצר בני מצות אביך    ואל-תטש תורת אמך

 < 
6:21 כא  קשרם על-לבך תמיד    ענדם על-גרגרתך

6:22 כב  בהתהלכך תנחה אתך--    בשכבך תשמר עליך והקיצות    היא תשיחך

6:23 כג  כי נר מצוה ותורה אור    ודרך חיים תוכחות מוסר

6:24 כד  לשמרך מאשת רע    מחלקת לשון נכריה

6:25 כה  אל-תחמד יפיה בלבבך    ואל-תקחך בעפעפיה

 < 
6:26 כו  כי בעד-אשה זונה    עד-ככר-לחם ואשת איש--    נפש יקרה תצוד

6:27 כז  היחתה איש אש בחיקו    ובגדיו לא תשרפנה

6:28 כח  אם-יהלך איש על-הגחלים    ורגליו לא תכוינה

6:29 כט  כן--הבא אל-אשת רעהו    לא-ינקה כל-הנגע בה

6:30 ל  לא-יבוזו לגנב כי יגנוב--    למלא נפשו כי ירעב

 < 
6:31 לא  ונמצא ישלם שבעתים    את-כל-הון ביתו יתן

6:32 לב  נאף אשה חסר-לב    משחית נפשו הוא יעשנה

6:33 לג  נגע-וקלון ימצא    וחרפתו לא תמחה

6:34 לד  כי-קנאה חמת-גבר    ולא-יחמול ביום נקם

6:35 לה  לא-ישא פני כל-כפר    ולא-יאבה כי תרבה-שחד

 < 

* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 7  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

7:1 א  בני שמר אמרי    ומצותי תצפן אתך

7:2 ב  שמר מצותי וחיה    ותורתי כאישון עיניך

7:3 ג  קשרם על-אצבעתיך    כתבם על-לוח לבך

7:4 ד  אמר לחכמה אחתי את    ומדע לבינה תקרא

7:5 ה  לשמרך מאשה זרה    מנכריה אמריה החליקה

 < 
7:6 ו  כי בחלון ביתי--    בעד אשנבי נשקפתי

7:7 ז  וארא בפתאים אבינה בבנים--    נער חסר-לב

7:8 ח  עבר בשוק אצל פנה    ודרך ביתה יצעד

7:9 ט  בנשף-בערב יום    באישון לילה ואפלה

7:10 י  והנה אשה לקראתו    שית זונה ונצרת לב

 < 
7:11 יא  המיה היא וסררת    בביתה לא-ישכנו רגליה

7:12 יב  פעם בחוץ--פעם ברחבות    ואצל כל-פנה תארב

7:13 יג  והחזיקה בו ונשקה לו    העזה פניה ותאמר לו

7:14 יד  זבחי שלמים עלי    היום שלמתי נדרי

7:15 טו  על-כן יצאתי לקראתך    לשחר פניך ואמצאך

 < 
7:16 טז  מרבדים רבדתי ערשי    חטבות אטון מצרים

7:17 יז  נפתי משכבי--    מר אהלים וקנמון

7:18 יח  לכה נרוה דדים עד-הבקר    נתעלסה באהבים

7:19 יט  כי אין האיש בביתו    הלך בדרך מרחוק

7:20 כ  צרור-הכסף לקח בידו    ליום הכסא יבא ביתו

 < 
7:21 כא  הטתו ברב לקחה    בחלק שפתיה תדיחנו

7:22 כב  הולך אחריה פתאם    כשור אל-טבח יבא וכעכס אל-מוסר אויל

7:23 כג  עד יפלח חץ כבדו--    כמהר צפור אל-פח ולא-ידע    כי-בנפשו הוא

7:24 כד  ועתה בנים שמעו-לי    והקשיבו לאמרי-פי

7:25 כה  אל-ישט אל-דרכיה לבך    אל-תתע בנתיבותיה

 < 
7:26 כו  כי-רבים חללים הפילה    ועצמים כל-הרגיה

7:27 כז  דרכי שאול ביתה    ירדות אל-חדרי-מות


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 8  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

8:1 א  הלא-חכמה תקרא    ותבונה תתן קולה

8:2 ב  בראש-מרמים עלי-דרך    בית נתיבות נצבה

8:3 ג  ליד-שערים לפי-קרת    מבוא פתחים תרנה

8:4 ד  אליכם אישים אקרא    וקולי אל-בני אדם

8:5 ה  הבינו פתאים ערמה    וכסילים הבינו לב

 < 
8:6 ו  שמעו כי-נגידים אדבר    ומפתח שפתי מישרים

8:7 ז  כי-אמת יהגה חכי    ותועבת שפתי רשע

8:8 ח  בצדק כל-אמרי-פי    אין בהם נפתל ועקש

8:9 ט  כלם נכחים למבין    וישרים למצאי דעת

8:10 י  קחו-מוסרי ואל-כסף    ודעת מחרוץ נבחר

 < 
8:11 יא  כי-טובה חכמה מפנינים    וכל-חפצים לא ישוו-בה

8:12 יב  אני-חכמה שכנתי ערמה    ודעת מזמות אמצא

8:13 יג  יראת יהוה    שנאת-רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות    שנאתי

8:14 יד  לי-עצה ותושיה    אני בינה לי גבורה

8:15 טו  בי מלכים ימלכו    ורזנים יחקקו צדק

 < 
8:16 טז  בי שרים ישרו    ונדיבים כל-שפטי צדק

8:17 יז  אני אהביה (אהבי) אהב    ומשחרי ימצאנני

8:18 יח  עשר-וכבוד אתי    הון עתק וצדקה

8:19 יט  טוב פריי מחרוץ ומפז    ותבואתי מכסף נבחר

8:20 כ  בארח-צדקה אהלך    בתוך נתיבות משפט

 < 
8:21 כא  להנחיל אהבי יש    ואצרתיהם אמלא

8:22 כב  יהוה--קנני ראשית דרכו    קדם מפעליו מאז

8:23 כג  מעולם נסכתי מראש--    מקדמי-ארץ

8:24 כד  באין-תהמות חוללתי    באין מעינות נכבדי-מים

8:25 כה  בטרם הרים הטבעו    לפני גבעות חוללתי

 < 
8:26 כו  עד-לא עשה ארץ וחוצות    וראש עפרות תבל

8:27 כז  בהכינו שמים שם אני    בחקו חוג על-פני תהום

8:28 כח  באמצו שחקים ממעל    בעזוז עינות תהום

8:29 כט  בשומו לים חקו ומים לא יעברו-פיו    בחוקו מוסדי ארץ

8:30 ל  ואהיה אצלו אמון    ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל-עת

 < 
8:31 לא  משחקת בתבל ארצו    ושעשעי את-בני אדם

8:32 לב  ועתה בנים שמעו-לי    ואשרי דרכי ישמרו

8:33 לג  שמעו מוסר וחכמו    ואל-תפרעו

8:34 לד  אשרי אדם שמע-לי    לשקד על-דלתתי יום יום--לשמר מזוזת פתחי

8:35 לה  כי מצאי מצאי (מצא) חיים    ויפק רצון מיהוה

 < 
8:36 לו  וחטאי חמס נפשו    כל-משנאי אהבו מות


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 9  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9:1 א  חכמות בנתה ביתה    חצבה עמודיה שבעה

9:2 ב  טבחה טבחה מסכה יינה    אף ערכה שלחנה

9:3 ג  שלחה נערתיה תקרא--    על-גפי מרמי קרת

9:4 ד  מי-פתי יסר הנה    חסר-לב אמרה לו

9:5 ה  לכו לחמו בלחמי    ושתו ביין מסכתי

 < 
9:6 ו  עזבו פתאים וחיו    ואשרו בדרך בינה

9:7 ז  יסר לץ--לקח לו קלון    ומוכיח לרשע מומו

9:8 ח  אל-תוכח לץ פן-ישנאך    הוכח לחכם ויאהבך

9:9 ט  תן לחכם ויחכם-עוד    הודע לצדיק ויוסף לקח

9:10 י  תחלת חכמה יראת יהוה    ודעת קדשים בינה

 < 
9:11 יא  כי-בי ירבו ימיך    ויוסיפו לך שנות חיים

9:12 יב  אם-חכמת חכמת לך    ולצת לבדך תשא

9:13 יג  אשת כסילות המיה    פתיות ובל-ידעה מה

9:14 יד  וישבה לפתח ביתה--    על-כסא מרמי קרת

9:15 טו  לקרא לעברי-דרך    המישרים ארחותם

 < 
9:16 טז  מי-פתי יסר הנה    וחסר-לב ואמרה לו

9:17 יז  מים-גנובים ימתקו    ולחם סתרים ינעם

9:18 יח  ולא-ידע כי-רפאים שם    בעמקי שאול קראיה


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 10  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

10:1 א                  משלי שלמה בן חכם ישמח-אב    ובן כסיל תוגת אמו

10:2 ב  לא-יועילו אוצרות רשע    וצדקה תציל ממות

10:3 ג  לא-ירעיב יהוה נפש צדיק    והות רשעים יהדף

10:4 ד  ראש--עשה כף-רמיה    ויד חרוצים תעשיר

10:5 ה  אגר בקיץ בן משכיל    נרדם בקציר בן מביש

 < 
10:6 ו  ברכות לראש צדיק    ופי רשעים יכסה חמס

10:7 ז  זכר צדיק לברכה    ושם רשעים ירקב

10:8 ח  חכם-לב יקח מצות    ואויל שפתים ילבט

10:9 ט  הולך בתם ילך בטח    ומעקש דרכיו יודע

10:10 י  קרץ עין יתן עצבת    ואויל שפתים ילבט

 < 
10:11 יא  מקור חיים פי צדיק    ופי רשעים יכסה חמס

10:12 יב  שנאה תערר מדנים    ועל כל-פשעים תכסה אהבה

10:13 יג  בשפתי נבון תמצא חכמה    ושבט לגו חסר-לב

10:14 יד  חכמים יצפנו-דעת    ופי-אויל מחתה קרבה

10:15 טו  הון עשיר קרית עזו    מחתת דלים רישם

 < 
10:16 טז  פעלת צדיק לחיים    תבואת רשע לחטאת

10:17 יז  ארח לחיים שומר מוסר    ועזב תוכחת מתעה

10:18 יח  מכסה שנאה שפתי-שקר    ומוצא דבה הוא כסיל

10:19 יט  ברב דברים לא יחדל-פשע    וחושך שפתיו משכיל

10:20 כ  כסף נבחר לשון צדיק    לב רשעים כמעט

 < 
10:21 כא  שפתי צדיק ירעו רבים    ואוילים בחסר-לב ימותו

10:22 כב  ברכת יהוה היא תעשיר    ולא-יוסף עצב עמה

10:23 כג  כשחוק לכסיל עשות זמה    וחכמה לאיש תבונה

10:24 כד  מגורת רשע היא תבואנו    ותאות צדיקים יתן

10:25 כה  כעבור סופה ואין רשע    וצדיק יסוד עולם

 < 
10:26 כו  כחמץ לשנים--וכעשן לעינים    כן העצל לשלחיו

10:27 כז  יראת יהוה תוסיף ימים    ושנות רשעים תקצרנה

10:28 כח  תוחלת צדיקים שמחה    ותקות רשעים תאבד

10:29 כט  מעוז לתם דרך יהוה    ומחתה לפעלי און

10:30 ל  צדיק לעולם בל-ימוט    ורשעים לא ישכנו-ארץ

 < 
10:31 לא  פי-צדיק ינוב חכמה    ולשון תהפכות תכרת

10:32 לב  שפתי צדיק ידעון רצון    ופי רשעים תהפכות


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 11  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

11:1 א  מאזני מרמה תועבת יהוה    ואבן שלמה רצונו

11:2 ב  בא-זדון ויבא קלון    ואת-צנועים חכמה

11:3 ג  תמת ישרים תנחם    וסלף בגדים ושדם (ישדם)

11:4 ד  לא-יועיל הון ביום עברה    וצדקה תציל ממות

11:5 ה  צדקת תמים תישר דרכו    וברשעתו יפל רשע

 < 
11:6 ו  צדקת ישרים תצילם    ובהות בגדים ילכדו

11:7 ז  במות אדם רשע תאבד תקוה    ותוחלת אונים אבדה

11:8 ח  צדיק מצרה נחלץ    ויבא רשע תחתיו

11:9 ט  בפה--חנף ישחת רעהו    ובדעת צדיקים יחלצו

11:10 י  בטוב צדיקים תעלץ קריה    ובאבד רשעים רנה

 < 
11:11 יא  בברכת ישרים תרום קרת    ובפי רשעים תהרס

11:12 יב  בז-לרעהו חסר-לב    ואיש תבונות יחריש

11:13 יג  הולך רכיל מגלה-סוד    ונאמן-רוח מכסה דבר

11:14 יד  באין תחבלות יפל-עם    ותשועה ברב יועץ

11:15 טו  רע-ירוע כי-ערב זר    ושנא תקעים בוטח

 < 
11:16 טז  אשת-חן תתמך כבוד    ועריצים יתמכו-עשר

11:17 יז  גמל נפשו איש חסד    ועכר שארו אכזרי

11:18 יח  רשע--עשה פעלת-שקר    וזרע צדקה שכר אמת

11:19 יט  כן-צדקה לחיים    ומרדף רעה למותו

11:20 כ  תועבת יהוה עקשי-לב    ורצונו תמימי דרך

 < 
11:21 כא  יד ליד לא-ינקה רע    וזרע צדיקים נמלט

11:22 כב  נזם זהב באף חזיר--    אשה יפה וסרת טעם

11:23 כג  תאות צדיקים אך-טוב    תקות רשעים עברה

11:24 כד  יש מפזר ונוסף עוד    וחשך מישר אך-למחסור

11:25 כה  נפש-ברכה תדשן    ומרוה גם-הוא יורא

 < 
11:26 כו  מנע בר יקבהו לאום    וברכה לראש משביר

11:27 כז  שחר טוב יבקש רצון    ודרש רעה תבואנו

11:28 כח  בוטח בעשרו הוא יפול    וכעלה צדיקים יפרחו

11:29 כט  עכר ביתו ינחל-רוח    ועבד אויל לחכם-לב

11:30 ל  פרי-צדיק עץ חיים    ולקח נפשות חכם

 < 
11:31 לא  הן צדיק בארץ ישלם    אף כי-רשע וחוטא


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 12  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

12:1 א  אהב מוסר אהב דעת    ושונא תוכחת בער

12:2 ב  טוב--יפיק רצון מיהוה    ואיש מזמות ירשיע

12:3 ג  לא-יכון אדם ברשע    ושרש צדיקים בל-ימוט

12:4 ד  אשת-חיל עטרת בעלה    וכרקב בעצמותיו מבישה

12:5 ה  מחשבות צדיקים משפט    תחבלות רשעים מרמה

 < 
12:6 ו  דברי רשעים ארב-דם    ופי ישרים יצילם

12:7 ז  הפוך רשעים ואינם    ובית צדיקים יעמד

12:8 ח  לפי-שכלו יהלל-איש    ונעוה-לב יהיה לבוז

12:9 ט  טוב נקלה ועבד לו--    ממתכבד וחסר-לחם

12:10 י  יודע צדיק נפש בהמתו    ורחמי רשעים אכזרי

 < 
12:11 יא  עבד אדמתו ישבע-לחם    ומרדף ריקים חסר-לב

12:12 יב  חמד רשע מצוד רעים    ושרש צדיקים יתן

12:13 יג  בפשע שפתים מוקש רע    ויצא מצרה צדיק

12:14 יד  מפרי פי-איש ישבע-טוב    וגמול ידי-אדם ישוב (ישיב) לו

12:15 טו  דרך אויל ישר בעיניו    ושמע לעצה חכם

 < 
12:16 טז  אויל--ביום יודע כעסו    וכסה קלון ערום

12:17 יז  יפיח אמונה יגיד צדק    ועד שקרים מרמה

12:18 יח  יש בוטה כמדקרות חרב    ולשון חכמים מרפא

12:19 יט  שפת-אמת תכון לעד    ועד-ארגיעה לשון שקר

12:20 כ  מרמה בלב-חרשי רע    וליעצי שלום שמחה

 < 
12:21 כא  לא-יאנה לצדיק כל-און    ורשעים מלאו רע

12:22 כב  תועבת יהוה שפתי-שקר    ועשי אמונה רצונו

12:23 כג  אדם ערום כסה דעת    ולב כסילים יקרא אולת

12:24 כד  יד-חרוצים תמשול    ורמיה תהיה למס

12:25 כה  דאגה בלב-איש ישחנה    ודבר טוב ישמחנה

 < 
12:26 כו  יתר מרעהו צדיק    ודרך רשעים תתעם

12:27 כז  לא-יחרך רמיה צידו    והון-אדם יקר חרוץ

12:28 כח  בארח-צדקה חיים    ודרך נתיבה אל-מות


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 13  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

13:1 א  בן חכם מוסר אב    ולץ לא-שמע גערה

13:2 ב  מפרי פי-איש יאכל טוב    ונפש בגדים חמס

13:3 ג  נצר פיו שמר נפשו    פשק שפתיו מחתה-לו

13:4 ד  מתאוה ואין נפשו עצל    ונפש חרצים תדשן

13:5 ה  דבר-שקר ישנא צדיק    ורשע יבאיש ויחפיר

 < 
13:6 ו  צדקה תצר תם-דרך    ורשעה תסלף חטאת

13:7 ז  יש מתעשר ואין כל    מתרושש והון רב

13:8 ח  כפר נפש-איש עשרו    ורש לא-שמע גערה

13:9 ט  אור-צדיקים ישמח    ונר רשעים ידעך

13:10 י  רק-בזדון יתן מצה    ואת-נועצים חכמה

 < 
13:11 יא  הון מהבל ימעט    וקבץ על-יד ירבה

13:12 יב  תוחלת ממשכה מחלה-לב    ועץ חיים תאוה באה

13:13 יג  בז לדבר יחבל לו    וירא מצוה הוא ישלם

13:14 יד  תורת חכם מקור חיים--    לסור ממקשי מות

13:15 טו  שכל-טוב יתן-חן    ודרך בגדים איתן

 < 
13:16 טז  כל-ערום יעשה בדעת    וכסיל יפרש אולת

13:17 יז  מלאך רשע יפל ברע    וציר אמונים מרפא

13:18 יח  ריש וקלון פורע מוסר    ושמר תוכחת יכבד

13:19 יט  תאוה נהיה תערב לנפש    ותועבת כסילים סור מרע

13:20 כ  הלוך (הולך) את-חכמים וחכם (יחכם)    ורעה כסילים ירוע

 < 
13:21 כא  חטאים תרדף רעה    ואת-צדיקים ישלם-טוב

13:22 כב  טוב--ינחיל בני-בנים    וצפון לצדיק חיל חוטא

13:23 כג  רב-אכל ניר ראשים    ויש נספה בלא משפט

13:24 כד  חושך שבטו שונא בנו    ואהבו שחרו מוסר

13:25 כה  צדיק--אכל לשבע נפשו    ובטן רשעים תחסר

 < 

* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 14  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

14:1 א  חכמות נשים בנתה ביתה    ואולת בידיה תהרסנו

14:2 ב  הולך בישרו ירא יהוה    ונלוז דרכיו בוזהו

14:3 ג  בפי-אויל חטר גאוה    ושפתי חכמים תשמורם

14:4 ד  באין אלפים אבוס בר    ורב-תבואות בכח שור

14:5 ה  עד אמונים לא יכזב    ויפיח כזבים עד שקר

 < 
14:6 ו  בקש-לץ חכמה ואין    ודעת לנבון נקל

14:7 ז  לך מנגד לאיש כסיל    ובל-ידעת שפתי-דעת

14:8 ח  חכמת ערום הבין דרכו    ואולת כסילים מרמה

14:9 ט  אולים יליץ אשם    ובין ישרים רצון

14:10 י  לב--יודע מרת נפשו    ובשמחתו לא-יתערב זר

 < 
14:11 יא  בית רשעים ישמד    ואהל ישרים יפריח

14:12 יב  יש דרך ישר לפני-איש    ואחריתה דרכי-מות

14:13 יג  גם-בשחק יכאב-לב    ואחריתה שמחה תוגה

14:14 יד  מדרכיו ישבע סוג לב    ומעליו איש טוב

14:15 טו  פתי יאמין לכל-דבר    וערום יבין לאשרו

 < 
14:16 טז  חכם ירא וסר מרע    וכסיל מתעבר ובוטח

14:17 יז  קצר-אפים יעשה אולת    ואיש מזמות ישנא

14:18 יח  נחלו פתאים אולת    וערומים יכתרו דעת

14:19 יט  שחו רעים לפני טובים    ורשעים על-שערי צדיק

14:20 כ  גם-לרעהו ישנא רש    ואהבי עשיר רבים

 < 
14:21 כא  בז-לרעהו חוטא    ומחונן עניים (ענוים) אשריו

14:22 כב  הלוא-יתעו חרשי רע    וחסד ואמת חרשי טוב

14:23 כג  בכל-עצב יהיה מותר    ודבר-שפתים אך-למחסור

14:24 כד  עטרת חכמים עשרם    אולת כסילים אולת

14:25 כה  מציל נפשות עד אמת    ויפח כזבים מרמה

 < 
14:26 כו  ביראת יהוה מבטח-עז    ולבניו יהיה מחסה

14:27 כז  יראת יהוה מקור חיים--    לסור ממקשי מות

14:28 כח  ברב-עם הדרת-מלך    ובאפס לאם מחתת רזון

14:29 כט  ארך אפים רב-תבונה    וקצר-רוח מרים אולת

14:30 ל  חיי בשרים לב מרפא    ורקב עצמות קנאה

 < 
14:31 לא  עשק דל חרף עשהו    ומכבדו חנן אביון

14:32 לב  ברעתו ידחה רשע    וחסה במותו צדיק

14:33 לג  בלב נבון תנוח חכמה    ובקרב כסילים תודע

14:34 לד  צדקה תרומם-גוי    וחסד לאמים חטאת

14:35 לה  רצון-מלך לעבד משכיל    ועברתו תהיה מביש

 < 

* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 15  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

15:1 א  מענה-רך ישיב חמה    ודבר-עצב יעלה-אף

15:2 ב  לשון חכמים תיטיב דעת    ופי כסילים יביע אולת

15:3 ג  בכל-מקום עיני יהוה    צפות רעים וטובים

15:4 ד  מרפא לשון עץ חיים    וסלף בה שבר ברוח

15:5 ה  אויל--ינאץ מוסר אביו    ושמר תוכחת יערים

 < 
15:6 ו  בית צדיק חסן רב    ובתבואת רשע נעכרת

15:7 ז  שפתי חכמים יזרו דעת    ולב כסילים לא-כן

15:8 ח  זבח רשעים תועבת יהוה    ותפלת ישרים רצונו

15:9 ט  תועבת יהוה דרך רשע    ומרדף צדקה יאהב

15:10 י  מוסר רע לעזב ארח    שונא תוכחת ימות

 < 
15:11 יא  שאול ואבדון נגד יהוה    אף כי-לבות בני-אדם

15:12 יב  לא יאהב-לץ הוכח לו    אל-חכמים לא ילך

15:13 יג  לב שמח ייטב פנים    ובעצבת-לב רוח נכאה

15:14 יד  לב נבון יבקש-דעת    ופני (ופי) כסילים ירעה אולת

15:15 טו  כל-ימי עני רעים    וטוב-לב משתה תמיד

 < 
15:16 טז  טוב-מעט ביראת יהוה--    מאוצר רב ומהומה בו

15:17 יז  טוב ארחת ירק ואהבה-שם--    משור אבוס ושנאה-בו

15:18 יח  איש חמה יגרה מדון    וארך אפים ישקיט ריב

15:19 יט  דרך עצל כמשכת חדק    וארח ישרים סללה

15:20 כ  בן חכם ישמח-אב    וכסיל אדם בוזה אמו

 < 
15:21 כא  אולת שמחה לחסר-לב    ואיש תבונה יישר-לכת

15:22 כב  הפר מחשבות באין סוד    וברב יועצים תקום

15:23 כג  שמחה לאיש במענה-פיו    ודבר בעתו מה-טוב

15:24 כד  ארח חיים למעלה למשכיל--    למען סור משאול מטה

15:25 כה  בית גאים יסח יהוה    ויצב גבול אלמנה

 < 
15:26 כו  תועבת יהוה מחשבות רע    וטהרים אמרי-נעם

15:27 כז  עכר ביתו בוצע בצע    ושונא מתנת יחיה

15:28 כח  לב צדיק יהגה לענות    ופי רשעים יביע רעות

15:29 כט  רחוק יהוה מרשעים    ותפלת צדיקים ישמע

15:30 ל  מאור-עינים ישמח-לב    שמועה טובה תדשן-עצם

 < 
15:31 לא  אזן--שמעת תוכחת חיים    בקרב חכמים תלין

15:32 לב  פורע מוסר מואס נפשו    ושומע תוכחת קונה לב

15:33 לג  יראת יהוה מוסר חכמה    ולפני כבוד ענוה


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 16  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

16:1 א  לאדם מערכי-לב    ומיהוה מענה לשון

16:2 ב  כל-דרכי-איש זך בעיניו    ותכן רוחות יהוה

16:3 ג  גל אל-יהוה מעשיך    ויכנו מחשבתיך

16:4 ד  כל פעל יהוה למענהו    וגם-רשע ליום רעה

16:5 ה  תועבת יהוה כל-גבה-לב    יד ליד לא ינקה

 < 
16:6 ו  בחסד ואמת יכפר עון    וביראת יהוה סור מרע

16:7 ז  ברצות יהוה דרכי-איש    גם-אויביו ישלם אתו

16:8 ח  טוב-מעט בצדקה--    מרב תבואות בלא משפט

16:9 ט  לב אדם יחשב דרכו    ויהוה יכין צעדו

16:10 י  קסם על-שפתי-מלך    במשפט לא ימעל-פיו

 < 
16:11 יא  פלס ומאזני משפט--ליהוה    מעשהו כל-אבני-כיס

16:12 יב  תועבת מלכים עשות רשע    כי בצדקה יכון כסא

16:13 יג  רצון מלכים שפתי-צדק    ודבר ישרים יאהב

16:14 יד  חמת-מלך מלאכי-מות    ואיש חכם יכפרנה

16:15 טו  באור-פני-מלך חיים    ורצונו כעב מלקוש

 < 
16:16 טז  קנה-חכמה--מה-טוב מחרוץ    וקנות בינה נבחר מכסף

16:17 יז  מסלת ישרים סור מרע    שמר נפשו נצר דרכו

16:18 יח  לפני-שבר גאון    ולפני כשלון גבה רוח

16:19 יט  טוב שפל-רוח את-עניים (ענוים)    מחלק שלל את-גאים

16:20 כ  משכיל על-דבר ימצא-טוב    ובוטח ביהוה אשריו

 < 
16:21 כא  לחכם-לב יקרא נבון    ומתק שפתים יסיף לקח

16:22 כב  מקור חיים שכל בעליו    ומוסר אולים אולת

16:23 כג  לב חכם ישכיל פיהו    ועל-שפתיו יסיף לקח

16:24 כד  צוף-דבש אמרי-נעם    מתוק לנפש ומרפא לעצם

16:25 כה  יש דרך ישר לפני-איש    ואחריתה דרכי-מות

 < 
16:26 כו  נפש עמל עמלה לו    כי-אכף עליו פיהו

16:27 כז  איש בליעל כרה רעה    ועל-שפתיו (שפתו) כאש צרבת

16:28 כח  איש תהפכות ישלח מדון    ונרגן מפריד אלוף

16:29 כט  איש חמס יפתה רעהו    והוליכו בדרך לא-טוב

16:30 ל  עצה עיניו לחשב תהפכות    קרץ שפתיו כלה רעה

 < 
16:31 לא  עטרת תפארת שיבה    בדרך צדקה תמצא

16:32 לב  טוב ארך אפים מגבור    ומשל ברוחו מלכד עיר

16:33 לג  בחיק יוטל את-הגורל    ומיהוה כל-משפטו


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 17  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

17:1 א  טוב פת חרבה ושלוה-בה--    מבית מלא זבחי-ריב

17:2 ב  עבד-משכיל--ימשל בבן מביש    ובתוך אחים יחלק נחלה

17:3 ג  מצרף לכסף וכור לזהב    ובחן לבות יהוה

17:4 ד  מרע מקשיב על-שפת-און    שקר מזין על-לשון הות

17:5 ה  לעג לרש חרף עשהו    שמח לאיד לא ינקה

 < 
17:6 ו  עטרת זקנים בני בנים    ותפארת בנים אבותם

17:7 ז  לא-נאוה לנבל שפת-יתר    אף כי-לנדיב שפת-שקר

17:8 ח  אבן-חן השחד בעיני בעליו    אל-כל-אשר יפנה ישכיל

17:9 ט  מכסה-פשע מבקש אהבה    ושנה בדבר מפריד אלוף

17:10 י  תחת גערה במבין--    מהכות כסיל מאה

 < 
17:11 יא  אך-מרי יבקש-רע    ומלאך אכזרי ישלח-בו

17:12 יב  פגוש דב שכול באיש    ואל-כסיל באולתו

17:13 יג  משיב רעה תחת טובה--    לא-תמיש (תמוש) רעה מביתו

17:14 יד  פוטר מים ראשית מדון    ולפני התגלע הריב נטוש

17:15 טו  מצדיק רשע ומרשיע צדיק--    תועבת יהוה גם-שניהם

 < 
17:16 טז  למה-זה מחיר ביד-כסיל--    לקנות חכמה ולב-אין

17:17 יז  בכל-עת אהב הרע    ואח לצרה יולד

17:18 יח  אדם חסר-לב תוקע כף    ערב ערבה לפני רעהו

17:19 יט  אהב פשע אהב מצה    מגביה פתחו מבקש-שבר

17:20 כ  עקש-לב לא ימצא-טוב    ונהפך בלשונו יפול ברעה

 < 
17:21 כא  ילד כסיל לתוגה לו    ולא-ישמח אבי נבל

17:22 כב  לב שמח ייטיב גהה    ורוח נכאה תיבש-גרם

17:23 כג  שחד מחק רשע יקח--    להטות ארחות משפט

17:24 כד  את-פני מבין חכמה    ועיני כסיל בקצה-ארץ

17:25 כה  כעס לאביו בן כסיל    וממר ליולדתו

 < 
17:26 כו  גם ענוש לצדיק לא-טוב--    להכות נדיבים על-ישר

17:27 כז  חושך אמריו יודע דעת    וקר- (יקר-) רוח איש תבונה

17:28 כח  גם אויל מחריש חכם יחשב    אטם שפתיו נבון


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 18  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

18:1 א  לתאוה יבקש נפרד    בכל-תושיה יתגלע

18:2 ב  לא-יחפץ כסיל בתבונה    כי אם-בהתגלות לבו

18:3 ג  בבוא-רשע בא גם-בוז    ועם-קלון חרפה

18:4 ד  מים עמקים דברי פי-איש    נחל נבע מקור חכמה

18:5 ה  שאת פני-רשע לא-טוב--    להטות צדיק במשפט

 < 
18:6 ו  שפתי כסיל יבאו בריב    ופיו למהלמות יקרא

18:7 ז  פי-כסיל מחתה-לו    ושפתיו מוקש נפשו

18:8 ח  דברי נרגן כמתלהמים    והם ירדו חדרי-בטן

18:9 ט  גם מתרפה במלאכתו--    אח הוא לבעל משחית

18:10 י  מגדל-עז שם יהוה    בו-ירוץ צדיק ונשגב

 < 
18:11 יא  הון עשיר קרית עזו    וכחומה נשגבה במשכתו

18:12 יב  לפני-שבר יגבה לב-איש    ולפני כבוד ענוה

18:13 יג  משיב דבר בטרם ישמע--    אולת היא-לו וכלמה

18:14 יד  רוח-איש יכלכל מחלהו    ורוח נכאה מי ישאנה

18:15 טו  לב נבון יקנה-דעת    ואזן חכמים תבקש-דעת

 < 
18:16 טז  מתן אדם ירחיב לו    ולפני גדלים ינחנו

18:17 יז  צדיק הראשון בריבו    יבא- (ובא-) רעהו וחקרו

18:18 יח  מדינים ישבית הגורל    ובין עצומים יפריד

18:19 יט  אח--נפשע מקרית-עז    ומדונים (ומדינים) כבריח ארמון

18:20 כ  מפרי פי-איש תשבע בטנו    תבואת שפתיו ישבע

 < 
18:21 כא  מות וחיים ביד-לשון    ואהביה יאכל פריה

18:22 כב  מצא אשה מצא טוב    ויפק רצון מיהוה

18:23 כג  תחנונים ידבר-רש    ועשיר יענה עזות

18:24 כד  איש רעים להתרעע    ויש אהב דבק מאח


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 19  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

19:1 א  טוב-רש הולך בתמו--    מעקש שפתיו והוא כסיל

19:2 ב  גם בלא-דעת נפש לא-טוב    ואץ ברגלים חוטא

19:3 ג  אולת אדם תסלף דרכו    ועל-יהוה יזעף לבו

19:4 ד  הון--יסיף רעים רבים    ודל מרעהו יפרד

19:5 ה  עד שקרים לא ינקה    ויפיח כזבים לא ימלט

 < 
19:6 ו  רבים יחלו פני-נדיב    וכל-הרע לאיש מתן

19:7 ז  כל אחי-רש שנאהו--    אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים    לא- (לו-) המה

19:8 ח  קנה-לב אהב נפשו    שמר תבונה למצא-טוב

19:9 ט  עד שקרים לא ינקה    ויפיח כזבים יאבד

19:10 י  לא-נאוה לכסיל תענוג    אף כי-לעבד משל בשרים

 < 
19:11 יא  שכל אדם האריך אפו    ותפארתו עבר על-פשע

19:12 יב  נהם ככפיר זעף מלך    וכטל על-עשב רצונו

19:13 יג  הות לאביו בן כסיל    ודלף טרד מדיני אשה

19:14 יד  בית והון נחלת אבות    ומיהוה אשה משכלת

19:15 טו  עצלה תפיל תרדמה    ונפש רמיה תרעב

 < 
19:16 טז  שמר מצוה שמר נפשו    בוזה דרכיו יומת (ימות)

19:17 יז  מלוה יהוה חונן דל    וגמלו ישלם-לו

19:18 יח  יסר בנך כי-יש תקוה    ואל-המיתו אל-תשא נפשך

19:19 יט  גרל- (גדל-) חמה נשא ענש    כי אם-תציל ועוד תוסף

19:20 כ  שמע עצה וקבל מוסר--    למען תחכם באחריתך

 < 
19:21 כא  רבות מחשבות בלב-איש    ועצת יהוה היא תקום

19:22 כב  תאות אדם חסדו    וטוב-רש מאיש כזב

19:23 כג  יראת יהוה לחיים    ושבע ילין בל-יפקד רע

19:24 כד  טמן עצל ידו בצלחת    גם-אל-פיהו לא ישיבנה

19:25 כה  לץ תכה ופתי יערם    והוכיח לנבון יבין דעת

 < 
19:26 כו  משדד-אב יבריח אם--    בן מביש ומחפיר

19:27 כז  חדל-בני לשמע מוסר    לשגות מאמרי-דעת

19:28 כח  עד בליעל יליץ משפט    ופי רשעים יבלע-און

19:29 כט  נכונו ללצים שפטים    ומהלמות לגו כסילים


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 20  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20:1 א  לץ היין המה שכר    וכל-שגה בו לא יחכם

20:2 ב  נהם ככפיר אימת מלך    מתעברו חוטא נפשו

20:3 ג  כבוד לאיש שבת מריב    וכל-אויל יתגלע

20:4 ד  מחרף עצל לא-יחרש    ישאל (ושאל) בקציר ואין

20:5 ה  מים עמקים עצה בלב-איש    ואיש תבונה ידלנה

 < 
20:6 ו  רב-אדם--יקרא איש חסדו    ואיש אמונים מי ימצא

20:7 ז  מתהלך בתמו צדיק    אשרי בניו אחריו

20:8 ח  מלך יושב על-כסא-דין--    מזרה בעיניו כל-רע

20:9 ט  מי-יאמר זכיתי לבי    טהרתי מחטאתי

20:10 י  אבן ואבן איפה ואיפה--    תועבת יהוה גם-שניהם

 < 
20:11 יא  גם במעלליו יתנכר-נער--    אם-זך ואם-ישר פעלו

20:12 יב  אזן שמעת ועין ראה--    יהוה עשה גם-שניהם

20:13 יג  אל-תאהב שנה פן-תורש    פקח עיניך שבע-לחם

20:14 יד  רע רע יאמר הקונה    ואזל לו אז יתהלל

20:15 טו  יש זהב ורב-פנינים    וכלי יקר שפתי-דעת

 < 
20:16 טז  לקח-בגדו כי-ערב זר    ובעד נכרים (נכריה) חבלהו

20:17 יז  ערב לאיש לחם שקר    ואחר ימלא-פיהו חצץ

20:18 יח  מחשבות בעצה תכון    ובתחבלות עשה מלחמה

20:19 יט  גולה-סוד הולך רכיל    ולפתה שפתיו לא תתערב

20:20 כ  מקלל אביו ואמו--    ידעך נרו באישון (באשון) חשך

 < 
20:21 כא  נחלה מבחלת (מבהלת) בראשונה    ואחריתה לא תברך

20:22 כב  אל-תאמר אשלמה-רע    קוה ליהוה וישע לך

20:23 כג  תועבת יהוה אבן ואבן    ומאזני מרמה לא-טוב

20:24 כד  מיהוה מצעדי-גבר    ואדם מה-יבין דרכו

20:25 כה  מוקש אדם ילע קדש    ואחר נדרים לבקר

 < 
20:26 כו  מזרה רשעים מלך חכם    וישב עליהם אופן

20:27 כז  נר יהוה נשמת אדם    חפש כל-חדרי-בטן

20:28 כח  חסד ואמת יצרו-מלך    וסעד בחסד כסאו

20:29 כט  תפארת בחורים כחם    והדר זקנים שיבה

20:30 ל  חברות פצע תמריק (תמרוק) ברע    ומכות חדרי-בטן

 < 

* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 21  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

21:1 א  פלגי-מים לב-מלך ביד-יהוה    על-כל-אשר יחפץ יטנו

21:2 ב  כל-דרך-איש ישר בעיניו    ותכן לבות יהוה

21:3 ג  עשה צדקה ומשפט--    נבחר ליהוה מזבח

21:4 ד  רום-עינים ורחב-לב--    נר רשעים חטאת

21:5 ה  מחשבות חרוץ אך-למותר    וכל-אץ אך-למחסור

 < 
21:6 ו  פעל אצרות בלשון שקר--    הבל נדף מבקשי-מות

21:7 ז  שד-רשעים יגורם    כי מאנו לעשות משפט

21:8 ח  הפכפך דרך איש וזר    וזך ישר פעלו

21:9 ט  טוב לשבת על-פנת-גג--    מאשת מדינים ובית חבר

21:10 י  נפש רשע אותה-רע    לא-יחן בעיניו רעהו

 < 
21:11 יא  בענש-לץ יחכם-פתי    ובהשכיל לחכם יקח-דעת

21:12 יב  משכיל צדיק לבית רשע    מסלף רשעים לרע

21:13 יג  אטם אזנו מזעקת-דל--    גם-הוא יקרא ולא יענה

21:14 יד  מתן בסתר יכפה-אף    ושחד בחק חמה עזה

21:15 טו  שמחה לצדיק עשות משפט    ומחתה לפעלי און

 < 
21:16 טז  אדם--תועה מדרך השכל    בקהל רפאים ינוח

21:17 יז  איש מחסור אהב שמחה    אהב יין-ושמן לא יעשיר

21:18 יח  כפר לצדיק רשע    ותחת ישרים בוגד

21:19 יט  טוב שבת בארץ-מדבר--    מאשת מדונים (מדינים) וכעס

21:20 כ  אוצר נחמד ושמן--בנוה חכם    וכסיל אדם יבלענו

 < 
21:21 כא  רדף צדקה וחסד--    ימצא חיים צדקה וכבוד

21:22 כב  עיר גברים עלה חכם    וירד עז מבטחה

21:23 כג  שמר פיו ולשונו--    שמר מצרות נפשו

21:24 כד  זד יהיר לץ שמו--    עושה בעברת זדון

21:25 כה  תאות עצל תמיתנו    כי-מאנו ידיו לעשות

 < 
21:26 כו  כל-היום התאוה תאוה    וצדיק יתן ולא יחשך

21:27 כז  זבח רשעים תועבה    אף כי-בזמה יביאנו

21:28 כח  עד-כזבים יאבד    ואיש שומע לנצח ידבר

21:29 כט  העז איש רשע בפניו    וישר הוא יכין דרכיו (יבין דרכו)

21:30 ל  אין חכמה ואין תבונה--    ואין עצה לנגד יהוה

 < 
21:31 לא  סוס--מוכן ליום מלחמה    וליהוה התשועה


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 22  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

22:1 א  נבחר שם מעשר רב    מכסף ומזהב חן טוב

22:2 ב  עשיר ורש נפגשו    עשה כלם יהוה

22:3 ג  ערום ראה רעה ויסתר (ונסתר)    ופתיים עברו ונענשו

22:4 ד  עקב ענוה יראת יהוה    עשר וכבוד וחיים

22:5 ה  צנים פחים בדרך עקש    שומר נפשו ירחק מהם

 < 
22:6 ו  חנך לנער על-פי דרכו--    גם כי-יזקין לא-יסור ממנה

22:7 ז  עשיר ברשים ימשול    ועבד לוה לאיש מלוה

22:8 ח  זורע עולה יקצור- (יקצר-) און    ושבט עברתו יכלה

22:9 ט  טוב-עין הוא יברך    כי-נתן מלחמו לדל

22:10 י  גרש לץ ויצא מדון    וישבת דין וקלון

 < 
22:11 יא  אהב טהור- (טהר-) לב--    חן שפתיו רעהו מלך

22:12 יב  עיני יהוה נצרו דעת    ויסלף דברי בגד

22:13 יג  אמר עצל ארי בחוץ    בתוך רחבות ארצח

22:14 יד  שוחה עמקה פי זרות    זעום יהוה יפול- (יפל-) שם

22:15 טו  אולת קשורה בלב-נער    שבט מוסר ירחיקנה ממנו

 < 
22:16 טז  עשק דל להרבות לו--    נתן לעשיר אך-למחסור

22:17 יז  הט אזנך--ושמע דברי חכמים    ולבך תשית לדעתי

22:18 יח  כי-נעים כי-תשמרם בבטנך    יכנו יחדו על-שפתיך

22:19 יט  להיות ביהוה מבטחך--    הודעתיך היום אף-אתה

22:20 כ  הלא כתבתי לך שלשום (שלשים)--    במעצות ודעת

 < 
22:21 כא  להודיעך--קשט אמרי אמת    להשיב אמרים אמת לשלחיך

22:22 כב  אל-תגזל-דל כי דל-הוא    ואל-תדכא עני בשער

22:23 כג  כי-יהוה יריב ריבם    וקבע את-קבעיהם נפש

22:24 כד  אל-תתרע את-בעל אף    ואת-איש חמות לא תבוא

22:25 כה  פן-תאלף ארחתו    ולקחת מוקש לנפשך

 < 
22:26 כו  אל-תהי בתקעי-כף    בערבים משאות

22:27 כז  אם-אין-לך לשלם--    למה יקח משכבך מתחתיך

22:28 כח  אל-תסג גבול עולם--    אשר עשו אבותיך

22:29 כט  חזית איש מהיר במלאכתו--    לפני-מלכים יתיצב בל-יתיצב    לפני חשכים


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 23  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

23:1 א  כי-תשב ללחום את-מושל--    בין תבין את-אשר לפניך

23:2 ב  ושמת שכין בלעך--    אם-בעל נפש אתה

23:3 ג  אל-תתאו למטעמותיו    והוא לחם כזבים

23:4 ד  אל-תיגע להעשיר    מבינתך חדל

23:5 ה  התעוף (התעיף) עיניך בו    ואיננו כי עשה יעשה-לו כנפים    כנשר ועיף (יעוף) השמים

 < 
23:6 ו  אל-תלחם--את-לחם רע עין    ואל-תתאו למטעמתיו

23:7 ז  כי כמו שער בנפשו--    כן-הוא אכול ושתה יאמר לך    ולבו בל-עמך

23:8 ח  פתך-אכלת תקיאנה    ושחת דבריך הנעימים

23:9 ט  באזני כסיל אל-תדבר    כי-יבוז לשכל מליך

23:10 י  אל-תסג גבול עולם    ובשדי יתומים אל-תבא

 < 
23:11 יא  כי-גאלם חזק    הוא-יריב את-ריבם אתך

23:12 יב  הביאה למוסר לבך    ואזנך לאמרי-דעת

23:13 יג  אל-תמנע מנער מוסר    כי-תכנו בשבט לא ימות

23:14 יד  אתה בשבט תכנו    ונפשו משאול תציל

23:15 טו  בני אם-חכם לבך--    ישמח לבי גם-אני

 < 
23:16 טז  ותעלזנה כליותי--    בדבר שפתיך מישרים

23:17 יז  אל-יקנא לבך בחטאים    כי אם-ביראת-יהוה כל-היום

23:18 יח  כי אם-יש אחרית    ותקותך לא תכרת

23:19 יט  שמע-אתה בני וחכם    ואשר בדרך לבך

23:20 כ  אל-תהי בסבאי-יין--    בזללי בשר למו

 < 
23:21 כא  כי-סבא וזולל יורש    וקרעים תלביש נומה

23:22 כב  שמע לאביך זה ילדך    ואל-תבוז כי-זקנה אמך

23:23 כג  אמת קנה ואל-תמכר    חכמה ומוסר ובינה

23:24 כד  גול (גיל) יגיל אבי צדיק    יולד (ויולד) חכם וישמח- (ישמח-) בו

23:25 כה  ישמח-אביך ואמך    ותגל יולדתך

 < 
23:26 כו  תנה-בני לבך לי    ועיניך דרכי תרצנה (תצרנה)

23:27 כז  כי-שוחה עמקה זונה    ובאר צרה נכריה

23:28 כח  אף-היא כחתף תארב    ובוגדים באדם תוסף

23:29 כט  למי אוי למי אבוי למי מדונים (מדינים) למי שיח--    למי פצעים חנם למי    חכללות עינים

23:30 ל  למאחרים על-היין--    לבאים לחקר ממסך

 < 
23:31 לא  אל-תרא יין כי יתאדם    כי-יתן בכיס (בכוס) עינו יתהלך במישרים

23:32 לב  אחריתו כנחש ישך    וכצפעני יפרש

23:33 לג  עיניך יראו זרות    ולבך ידבר תהפכות

23:34 לד  והיית כשכב בלב-ים    וכשכב בראש חבל

23:35 לה  הכוני בל-חליתי--    הלמוני בל-ידעתי מתי אקיץ    אוסיף אבקשנו עוד

 < 

* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 24  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

24:1 א  אל-תקנא באנשי רעה    ואל-תתאו להיות אתם

24:2 ב  כי-שד יהגה לבם    ועמל שפתיהם תדברנה

24:3 ג  בחכמה יבנה בית    ובתבונה יתכונן

24:4 ד  ובדעת חדרים ימלאו--    כל-הון יקר ונעים

24:5 ה  גבר-חכם בעוז    ואיש-דעת מאמץ-כח

 < 
24:6 ו  כי בתחבלות תעשה-לך מלחמה    ותשועה ברב יועץ

24:7 ז  ראמות לאויל חכמות    בשער לא יפתח-פיהו

24:8 ח  מחשב להרע--    לו בעל-מזמות יקראו

24:9 ט  זמת אולת חטאת    ותועבת לאדם לץ

24:10 י  התרפית ביום צרה--    צר כחכה

 < 
24:11 יא  הצל לקחים למות    ומטים להרג אם-תחשוך

24:12 יב  כי-תאמר--    הן לא-ידענו-זה הלא-תכן לבות הוא-יבין ונצר נפשך הוא ידע    והשיב לאדם כפעלו

24:13 יג  אכל-בני דבש כי-טוב    ונפת מתוק על-חכך

24:14 יד  כן דעה חכמה--לנפשך    אם-מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת

24:15 טו  אל-תארב רשע לנוה צדיק    אל-תשדד רבצו

 < 
24:16 טז  כי שבע יפול צדיק וקם    ורשעים יכשלו ברעה

24:17 יז  בנפל אויביך (אויבך) אל-תשמח    ובכשלו אל-יגל לבך

24:18 יח  פן-יראה יהוה ורע בעיניו    והשיב מעליו אפו

24:19 יט  אל-תתחר במרעים    אל-תקנא ברשעים

24:20 כ  כי לא-תהיה אחרית לרע    נר רשעים ידעך

 < 
24:21 כא  ירא-את-יהוה בני ומלך    עם-שונים אל-תתערב

24:22 כב  כי-פתאם יקום אידם    ופיד שניהם מי יודע

24:23 כג  גם-אלה לחכמים    הכר-פנים במשפט בל-טוב

24:24 כד  אמר לרשע--צדיק אתה    יקבהו עמים יזעמוהו לאמים

24:25 כה  ולמוכיחים ינעם    ועליהם תבוא ברכת-טוב

 < 
24:26 כו  שפתים ישק    משיב דברים נכחים

24:27 כז  הכן בחוץ מלאכתך--ועתדה בשדה לך    אחר ובנית ביתך

24:28 כח  אל-תהי עד-חנם ברעך    והפתית בשפתיך

24:29 כט  אל-תאמר--כאשר עשה-לי כן אעשה-לו    אשיב לאיש כפעלו

24:30 ל  על-שדה איש-עצל עברתי    ועל-כרם אדם חסר-לב

 < 
24:31 לא  והנה עלה כלו קמשנים--כסו פניו חרלים    וגדר אבניו נהרסה

24:32 לב  ואחזה אנכי אשית לבי    ראיתי לקחתי מוסר

24:33 לג  מעט שנות מעט תנומות    מעט חבק ידים לשכב

24:34 לד  ובא-מתהלך רישך    ומחסריך כאיש מגן


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 25  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

25:1 א  גם-אלה משלי שלמה--    אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך-יהודה

25:2 ב  כבד אלהים הסתר דבר    וכבד מלכים חקר דבר

25:3 ג  שמים לרום וארץ לעמק    ולב מלכים אין חקר

25:4 ד  הגו סיגים מכסף    ויצא לצרף כלי

25:5 ה  הגו רשע לפני-מלך    ויכון בצדק כסאו

 < 
25:6 ו  אל-תתהדר לפני-מלך    ובמקום גדלים אל-תעמד

25:7 ז  כי טוב אמר-לך עלה-הנה    מהשפילך לפני נדיב--אשר ראו עיניך

25:8 ח  אל-תצא לרב מהר    פן מה-תעשה באחריתה--בהכלים אתך רעך

25:9 ט  ריבך ריב את-רעך    וסוד אחר אל-תגל

25:10 י  פן-יחסדך שמע    ודבתך לא תשוב

 < 
25:11 יא  תפוחי זהב במשכיות כסף--    דבר דבר על-אפניו

25:12 יב  נזם זהב וחלי-כתם--    מוכיח חכם על-אזן שמעת

25:13 יג  כצנת שלג ביום קציר--ציר נאמן לשלחיו    ונפש אדניו ישיב

25:14 יד  נשיאים ורוח וגשם אין--    איש מתהלל במתת-שקר

25:15 טו  בארך אפים יפתה קצין    ולשון רכה תשבר-גרם

 < 
25:16 טז  דבש מצאת אכל דיך    פן-תשבענו והקאתו

25:17 יז  הקר רגלך מבית רעך    פן-ישבעך ושנאך

25:18 יח  מפיץ וחרב וחץ שנון--    איש ענה ברעהו עד שקר

25:19 יט  שן רעה ורגל מועדת--    מבטח בוגד ביום צרה

25:20 כ  מעדה-בגד ביום קרה--חמץ על-נתר    ושר בשרים על לב-רע

 < 
25:21 כא  אם-רעב שנאך האכלהו לחם    ואם-צמא השקהו מים

25:22 כב  כי גחלים--אתה חתה על-ראשו    ויהוה ישלם-לך

25:23 כג  רוח צפון תחולל גשם    ופנים נזעמים לשון סתר

25:24 כד  טוב שבת על-פנת-גג--    מאשת מדונים (מדינים) ובית חבר

25:25 כה  מים קרים על-נפש עיפה    ושמועה טובה מארץ מרחק

 < 
25:26 כו  מעין נרפש ומקור משחת--    צדיק מט לפני-רשע

25:27 כז  אכל דבש הרבות לא-טוב    וחקר כבדם כבוד

25:28 כח  עיר פרוצה אין חומה--    איש אשר אין מעצר לרוחו


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 26  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

26:1 א  כשלג בקיץ--וכמטר בקציר    כן לא-נאוה לכסיל כבוד

26:2 ב  כצפור לנוד כדרור לעוף--    כן קללת חנם לא (לו) תבא

26:3 ג  שוט לסוס מתג לחמור    ושבט לגו כסילים

26:4 ד  אל-תען כסיל כאולתו    פן-תשוה-לו גם-אתה

26:5 ה  ענה כסיל כאולתו    פן-יהיה חכם בעיניו

 < 
26:6 ו  מקצה רגלים חמס שתה--    שלח דברים ביד-כסיל

26:7 ז  דליו שקים מפסח    ומשל בפי כסילים

26:8 ח  כצרור אבן במרגמה--    כן-נותן לכסיל כבוד

26:9 ט  חוח עלה ביד-שכור    ומשל בפי כסילים

26:10 י  רב מחולל-כל    ושכר כסיל ושכר עברים

 < 
26:11 יא  ככלב שב על-קאו--    כסיל שונה באולתו

26:12 יב  ראית--איש חכם בעיניו    תקוה לכסיל ממנו

26:13 יג  אמר עצל שחל בדרך    ארי בין הרחבות

26:14 יד  הדלת תסוב על-צירה    ועצל על-מטתו

26:15 טו  טמן עצל ידו בצלחת    נלאה להשיבה אל-פיו

 < 
26:16 טז  חכם עצל בעיניו--    משבעה משיבי טעם

26:17 יז  מחזיק באזני-כלב--    עבר מתעבר על-ריב לא-לו

26:18 יח  כמתלהלה הירה זקים--    חצים ומות

26:19 יט  כן-איש רמה את-רעהו    ואמר הלא-משחק אני

26:20 כ  באפס עצים תכבה-אש    ובאין נרגן ישתק מדון

 < 
26:21 כא  פחם לגחלים ועצים לאש    ואיש מדונים (מדינים) לחרחר-ריב

26:22 כב  דברי נרגן כמתלהמים    והם ירדו חדרי-בטן

26:23 כג  כסף סיגים מצפה על-חרש--    שפתים דלקים ולב-רע

26:24 כד  בשפתו ינכר שונא    ובקרבו ישית מרמה

26:25 כה  כי-יחנן קולו אל-תאמן-בו    כי שבע תועבות בלבו

 < 
26:26 כו  תכסה שנאה במשאון    תגלה רעתו בקהל

26:27 כז  כרה-שחת בה יפול    וגולל אבן אליו תשוב

26:28 כח  לשון-שקר ישנא דכיו    ופה חלק יעשה מדחה


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 27  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

27:1 א  אל-תתהלל ביום מחר    כי לא-תדע מה-ילד יום

27:2 ב  יהללך זר ולא-פיך    נכרי ואל-שפתיך

27:3 ג  כבד-אבן ונטל החול    וכעס אויל כבד משניהם

27:4 ד  אכזריות חמה ושטף אף    ומי יעמד לפני קנאה

27:5 ה  טובה תוכחת מגלה--    מאהבה מסתרת

 < 
27:6 ו  נאמנים פצעי אוהב    ונעתרות נשיקות שונא

27:7 ז  נפש שבעה תבוס נפת    ונפש רעבה כל-מר מתוק

27:8 ח  כצפור נודדת מן-קנה--    כן-איש נודד ממקומו

27:9 ט  שמן וקטרת ישמח-לב    ומתק רעהו מעצת-נפש

27:10 י  רעך ורעה (ורע) אביך אל-תעזב--    ובית אחיך אל-תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב    מאח רחוק

 < 
27:11 יא  חכם בני ושמח לבי    ואשיבה חרפי דבר

27:12 יב  ערום ראה רעה נסתר    פתאים עברו נענשו

27:13 יג  קח-בגדו כי-ערב זר    ובעד נכריה חבלהו

27:14 יד  מברך רעהו בקול גדול--בבקר השכים    קללה תחשב לו

27:15 טו  דלף טורד ביום סגריר    ואשת מדונים (מדינים) נשתוה

 < 
27:16 טז  צפניה צפן-רוח    ושמן ימינו יקרא

27:17 יז  ברזל בברזל יחד    ואיש יחד פני-רעהו

27:18 יח  נצר תאנה יאכל פריה    ושמר אדניו יכבד

27:19 יט  כמים הפנים לפנים--    כן לב-האדם לאדם

27:20 כ  שאול ואבדה לא תשבענה    ועיני האדם לא תשבענה

 < 
27:21 כא  מצרף לכסף וכור לזהב    ואיש לפי מהללו

27:22 כב  אם תכתוש-את-האויל במכתש בתוך הריפות--    בעלי לא-תסור מעליו אולתו

27:23 כג  ידע תדע פני צאנך    שית לבך לעדרים

27:24 כד  כי לא לעולם חסן    ואם-נזר לדור דור (ודור)

27:25 כה  גלה חציר ונראה-דשא    ונאספו עשבות הרים

 < 
27:26 כו  כבשים ללבושך    ומחיר שדה עתודים

27:27 כז  ודי חלב עזים--ללחמך ללחם ביתך    וחיים לנערותיך


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 28  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

28:1 א  נסו ואין-רדף רשע    וצדיקים ככפיר יבטח

28:2 ב  בפשע ארץ רבים שריה    ובאדם מבין ידע כן יאריך

28:3 ג  גבר-רש ועשק דלים--    מטר סחף ואין לחם

28:4 ד  עזבי תורה יהללו רשע    ושמרי תורה יתגרו בם

28:5 ה  אנשי-רע לא-יבינו משפט    ומבקשי יהוה יבינו כל

 < 
28:6 ו  טוב-רש הולך בתמו--    מעקש דרכים והוא עשיר

28:7 ז  נוצר תורה בן מבין    ורעה זוללים יכלים אביו

28:8 ח  מרבה הונו בנשך ובתרבית (ותרבית)--    לחונן דלים יקבצנו

28:9 ט  מסיר אזנו משמע תורה--    גם תפלתו תועבה

28:10 י  משגה ישרים בדרך רע--בשחותו הוא-יפול    ותמימים ינחלו-טוב

 < 
28:11 יא  חכם בעיניו איש עשיר    ודל מבין יחקרנו

28:12 יב  בעלץ צדיקים רבה תפארת    ובקום רשעים יחפש אדם

28:13 יג  מכסה פשעיו לא יצליח    ומודה ועזב ירחם

28:14 יד  אשרי אדם מפחד תמיד    ומקשה לבו יפול ברעה

28:15 טו  ארי-נהם ודב שוקק--    מושל רשע על עם-דל

 < 
28:16 טז  נגיד--חסר תבונות ורב מעשקות    שנאי (שנא) בצע יאריך ימים

28:17 יז  אדם עשק בדם-נפש--    עד-בור ינוס אל-יתמכו-בו

28:18 יח  הולך תמים יושע    ונעקש דרכים יפול באחת

28:19 יט  עבד אדמתו ישבע-לחם    ומרדף ריקים ישבע-ריש

28:20 כ  איש אמונות רב-ברכות    ואץ להעשיר לא ינקה

 < 
28:21 כא  הכר-פנים לא-טוב    ועל-פת-לחם יפשע-גבר

28:22 כב  נבהל להון--איש רע עין    ולא-ידע כי-חסר יבאנו

28:23 כג  מוכיח אדם אחרי חן ימצא--    ממחליק לשון

28:24 כד  גוזל אביו ואמו--ואמר אין-פשע    חבר הוא לאיש משחית

28:25 כה  רחב-נפש יגרה מדון    ובטח על-יהוה ידשן

 < 
28:26 כו  בוטח בלבו הוא כסיל    והולך בחכמה הוא ימלט

28:27 כז  נותן לרש אין מחסור    ומעלים עיניו רב-מארות

28:28 כח  בקום רשעים יסתר אדם    ובאבדם ירבו צדיקים


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 29  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

29:1 א  איש תוכחות מקשה-ערף--    פתע ישבר ואין מרפא

29:2 ב  ברבות צדיקים ישמח העם    ובמשל רשע יאנח עם

29:3 ג  איש-אהב חכמה ישמח אביו    ורעה זונות יאבד-הון

29:4 ד  מלך--במשפט יעמיד ארץ    ואיש תרומות יהרסנה

29:5 ה  גבר מחליק על-רעהו    רשת פורש על-פעמיו

 < 
29:6 ו  בפשע איש רע מוקש    וצדיק ירון ושמח

29:7 ז  ידע צדיק דין דלים    רשע לא-יבין דעת

29:8 ח  אנשי לצון יפיחו קריה    וחכמים ישיבו אף

29:9 ט  איש-חכם--נשפט את-איש אויל    ורגז ושחק ואין נחת

29:10 י  אנשי דמים ישנאו-תם    וישרים יבקשו נפשו

 < 
29:11 יא  כל-רוחו יוציא כסיל    וחכם באחור ישבחנה

29:12 יב  משל מקשיב על-דבר-שקר--    כל-משרתיו רשעים

29:13 יג  רש ואיש תככים נפגשו--    מאיר עיני שניהם יהוה

29:14 יד  מלך שופט באמת דלים--    כסאו לעד יכון

29:15 טו  שבט ותוכחת יתן חכמה    ונער משלח מביש אמו

 < 
29:16 טז  ברבות רשעים ירבה-פשע    וצדיקים במפלתם יראו

29:17 יז  יסר בנך ויניחך    ויתן מעדנים לנפשך

29:18 יח  באין חזון יפרע עם    ושמר תורה אשרהו

29:19 יט  בדברים לא-יוסר עבד    כי-יבין ואין מענה

29:20 כ  חזית--איש אץ בדבריו    תקוה לכסיל ממנו

 < 
29:21 כא  מפנק מנער עבדו    ואחריתו יהיה מנון

29:22 כב  איש-אף יגרה מדון    ובעל חמה רב-פשע

29:23 כג  גאות אדם תשפילנו    ושפל-רוח יתמך כבוד

29:24 כד  חולק עם-גנב שונא נפשו    אלה ישמע ולא יגיד

29:25 כה  חרדת אדם יתן מוקש    ובוטח ביהוה ישגב

 < 
29:26 כו  רבים מבקשים פני-מושל    ומיהוה משפט-איש

29:27 כז  תועבת צדיקים איש עול    ותועבת רשע ישר-דרך


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 30  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

30:1 א  דברי אגור בן-יקה--המשא    נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואכל

30:2 ב  כי בער אנכי מאיש    ולא-בינת אדם לי

30:3 ג  ולא-למדתי חכמה    ודעת קדשים אדע

30:4 ד  מי עלה-שמים    וירד מי אסף-רוח בחפניו    מי צרר-מים בשמלה-- מי    הקים כל-אפסי-ארץ מה-שמו ומה-שם-בנו    כי תדע

30:5 ה  כל-אמרת אלוה צרופה    מגן הוא לחסים בו

 < 
30:6 ו  אל-תוסף על-דבריו    פן-יוכיח בך ונכזבת

30:7 ז  שתים שאלתי מאתך    אל-תמנע ממני בטרם אמות

30:8 ח  שוא ודבר-כזב הרחק ממני--    ראש ועשר אל-תתן-לי הטריפני    לחם חקי

30:9 ט  פן אשבע וכחשתי--    ואמרתי מי יהוה ופן-אורש וגנבתי    ותפשתי שם אלהי

30:10 י  אל-תלשן עבד אל-אדנו    פן-יקללך ואשמת

 < 
30:11 יא  דור אביו יקלל    ואת-אמו לא יברך

30:12 יב  דור טהור בעיניו    ומצאתו לא רחץ

30:13 יג  דור מה-רמו עיניו    ועפעפיו ינשאו

30:14 יד  דור חרבות שניו--    ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ    ואביונים מאדם

30:15 טו  לעלוקה שתי בנות--    הב הב שלוש הנה לא תשבענה    ארבע לא-אמרו הון

 < 
30:16 טז  שאול ועצר-רחם    ארץ לא-שבעה מים ואש לא-אמרה הון

30:17 יז  עין תלעג לאב--    ותבז ליקהת-אם יקרוה ערבי-נחל    ויאכלוה בני-נשר

30:18 יח  שלשה המה נפלאו ממני    וארבע (וארבעה) לא ידעתים

30:19 יט  דרך הנשר בשמים--    דרך נחש עלי-צור דרך-אניה בלב-ים--    ודרך גבר בעלמה

30:20 כ  כן דרך אשה--    מנאפת אכלה ומחתה פיה    ואמרה לא-פעלתי און

 < 
30:21 כא  תחת שלוש רגזה ארץ    ותחת ארבע לא-תוכל שאת

30:22 כב  תחת-עבד כי ימלוך    ונבל כי ישבע-לחם

30:23 כג  תחת שנואה כי תבעל    ושפחה כי תירש גברתה

30:24 כד  ארבעה הם קטני-ארץ    והמה חכמים מחכמים

30:25 כה  הנמלים עם לא-עז    ויכינו בקיץ לחמם

 < 
30:26 כו  שפנים עם לא-עצום    וישימו בסלע ביתם

30:27 כז  מלך אין לארבה    ויצא חצץ כלו

30:28 כח  שממית בידים תתפש    והיא בהיכלי מלך

30:29 כט  שלשה המה מיטיבי צעד    וארבעה מיטבי לכת

30:30 ל  ליש גבור בבהמה    ולא-ישוב מפני-כל

 < 
30:31 לא  זרזיר מתנים או-תיש    ומלך אלקום עמו

30:32 לב  אם-נבלת בהתנשא    ואם-זמות יד לפה

30:33 לג  כי מיץ חלב יוציא חמאה--    ומיץ-אף יוציא דם ומיץ אפים    יוציא ריב


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 31  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

31:1 א  דברי למואל מלך--    משא אשר-יסרתו אמו

31:2 ב  מה-ברי ומה-בר-בטני    ומה בר-נדרי

31:3 ג  אל-תתן לנשים חילך    ודרכיך למחות מלכין

31:4 ד  אל למלכים למואל--אל למלכים שתו-יין    ולרוזנים או (אי) שכר

31:5 ה  פן-ישתה וישכח מחקק    וישנה דין כל-בני-עני

 < 
31:6 ו  תנו-שכר לאובד    ויין למרי נפש

31:7 ז  ישתה וישכח רישו    ועמלו לא יזכר-עוד

31:8 ח  פתח-פיך לאלם    אל-דין כל-בני חלוף

31:9 ט  פתח-פיך שפט-צדק    ודין עני ואביון

31:10 י  אשת-חיל מי ימצא    ורחק מפנינים מכרה

 < 
31:11 יא  בטח בה לב בעלה    ושלל לא יחסר

31:12 יב  גמלתהו טוב ולא-רע--    כל ימי חייה

31:13 יג  דרשה צמר ופשתים    ותעש בחפץ כפיה

31:14 יד  היתה כאניות סוחר    ממרחק תביא לחמה

31:15 טו  ותקם בעוד לילה--ותתן טרף לביתה    וחק לנערתיה

 < 
31:16 טז  זממה שדה ותקחהו    מפרי כפיה נטע (נטעה) כרם

31:17 יז  חגרה בעוז מתניה    ותאמץ זרועתיה

31:18 יח  טעמה כי-טוב סחרה    לא-יכבה בליל (בלילה) נרה

31:19 יט  ידיה שלחה בכישור    וכפיה תמכו פלך

31:20 כ  כפה פרשה לעני    וידיה שלחה לאביון

 < 
31:21 כא  לא-תירא לביתה משלג    כי כל-ביתה לבש שנים

31:22 כב  מרבדים עשתה-לה    שש וארגמן לבושה

31:23 כג  נודע בשערים בעלה    בשבתו עם-זקני-ארץ

31:24 כד  סדין עשתה ותמכר    וחגור נתנה לכנעני

31:25 כה  עז-והדר לבושה    ותשחק ליום אחרון

 < 
31:26 כו  פיה פתחה בחכמה    ותורת חסד על-לשונה

31:27 כז  צופיה הילכות (הליכות) ביתה    ולחם עצלות לא תאכל

31:28 כח  קמו בניה ויאשרוה    בעלה ויהללה

31:29 כט  רבות בנות עשו חיל    ואת עלית על-כלנה

31:30 ל  שקר החן והבל היפי    אשה יראת-יהוה היא תתהלל

 < 
31:31 לא  תנו-לה מפרי ידיה    ויהללוה בשערים מעשיה  {ש}

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Proverbs

Bible - Hebrew Aleppo Codex (HAC)