A         A         A         A

022 שִׁיר הַשִּׁירִים - Songs

כתבי קודש - כֶּתֶר אֲרָם צוֹבָא - (HAC)
 <  1 2 3 4 5 6 7 8

* ----------------------------------------

שִׁיר הַשִּׁירִים פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1:1 א שיר השירים אשר לשלמה

1:2 ב ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין

1:3 ג לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך

1:4 ד משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך--נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך  {פ}

1:5 ה שחורה אני ונאוה בנות ירושלם כאהלי קדר כיריעות שלמה

 < 
1:6 ו אל תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו בי שמני נטרה את הכרמים--כרמי שלי לא נטרתי

1:7 ז הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך

1:8 ח אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתיך על משכנות הרעים  {פ}

1:9 ט לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי

1:10 י נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים

 < 
1:11 יא תורי זהב נעשה לך עם נקדות הכסף

1:12 יב עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו

1:13 יג צרור המר דודי לי בין שדי ילין

1:14 יד אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי  {ס}

1:15 טו הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים

 < 
1:16 טז הנך יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה

1:17 יז קרות בתינו ארזים רחיטנו (רהיטנו) ברותים


* ----------------------------------------

שִׁיר הַשִּׁירִים פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2:1 א אני חבצלת השרון שושנת העמקים

2:2 ב כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות

2:3 ג כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי

2:4 ד הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה

2:5 ה סמכוני באשישות--רפדוני בתפוחים  כי חולת אהבה אני

 < 
2:6 ו שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני

2:7 ז השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה  אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ  {ס}

2:8 ח קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים--מקפץ על הגבעות

2:9 ט דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה זה עומד אחר כתלנו--משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים

2:10 י ענה דודי ואמר לי  קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך

 < 
2:11 יא כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו

2:12 יב הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו

2:13 יג התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי (לך) רעיתי יפתי ולכי לך  {ס}

2:14 יד יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעני את קולך  כי קולך ערב ומראיך נאוה  {ס}

2:15 טו אחזו לנו שעלים--שעלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר

 < 
2:16 טז דודי לי ואני לו הרעה בשושנים

2:17 יז עד שיפוח היום ונסו הצללים  סב דמה לך דודי לצבי או לעפר האילים--על הרי בתר  {ס}


* ----------------------------------------

שִׁיר הַשִּׁירִים פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3:1 א על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו

3:2 ב אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות--אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו

3:3 ג מצאוני השמרים הסבבים בעיר  את שאהבה נפשי ראיתם

3:4 ד כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו--עד שהביאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי

3:5 ה השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה  אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ  {ס}

 < 
3:6 ו מי זאת עלה מן המדבר כתימרות עשן  מקטרת מר ולבונה מכל אבקת רוכל

3:7 ז הנה מטתו שלשלמה--ששים גברים סביב לה  מגברי ישראל

3:8 ח כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות  {ס}

3:9 ט אפריון עשה לו המלך שלמה--מעצי הלבנון

3:10 י עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם

 < 
3:11 יא צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה--בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו  {ס}


* ----------------------------------------

שִׁיר הַשִּׁירִים פרק 4  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4:1 א הנך יפה רעיתי הנך יפה--עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד

4:2 ב שניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה  שכלם מתאימות ושכלה אין בהם

4:3 ג כחוט השני שפתותיך ומדברך נאוה כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך

4:4 ד כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגברים

4:5 ה שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים

 < 
4:6 ו עד שיפוח היום ונסו הצללים--אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה

4:7 ז כלך יפה רעיתי ומום אין בך  {ס}

4:8 ח אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה מראש שניר וחרמון ממענות אריות מהררי נמרים

4:9 ט לבבתני אחתי כלה לבבתני באחד (באחת) מעיניך באחד ענק מצורניך

4:10 י מה יפו דדיך אחתי כלה מה טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל בשמים

 < 
4:11 יא נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון  {ס}

4:12 יב גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום

4:13 יג שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים  כפרים עם נרדים

4:14 יד נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים

4:15 טו מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן לבנון

 < 
4:16 טז עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו


* ----------------------------------------

שִׁיר הַשִּׁירִים פרק 5  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5:1 א באתי לגני אחתי כלה--אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים  {ס}

5:2 ב אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחתי רעיתי יונתי תמתי--שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה

5:3 ג פשטתי את כתנתי--איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם

5:4 ד דודי שלח ידו מן החר ומעי המו עליו

5:5 ה קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול

 < 
5:6 ו פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו--בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני

5:7 ז מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את רדידי מעלי שמרי החמות

5:8 ח השבעתי אתכם בנות ירושלם  אם תמצאו את דודי--מה תגידו לו שחולת אהבה אני

5:9 ט מה דודך מדוד היפה בנשים  מה דודך מדוד שככה השבעתנו

5:10 י דודי צח ואדום דגול מרבבה

 < 
5:11 יא ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב

5:12 יב עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב--ישבות על מלאת

5:13 יג לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים--נטפות מור עבר

5:14 יד ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים

5:15 טו שוקיו עמודי שש מיסדים על אדני פז מראהו כלבנון--בחור כארזים

 < 
5:16 טז חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם


* ----------------------------------------

שִׁיר הַשִּׁירִים פרק 6  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6:1 א אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך

6:2 ב דודי ירד לגנו לערגות הבשם--לרעות בגנים וללקט שושנים

6:3 ג אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים  {ס}

6:4 ד יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות

6:5 ה הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן הגלעד

 < 
6:6 ו שניך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה  שכלם מתאימות ושכלה אין בהם

6:7 ז כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך

6:8 ח ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר

6:9 ט אחת היא יונתי תמתי--אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה  {ס}

6:10 י מי זאת הנשקפה כמו שחר  יפה כלבנה ברה כחמה--אימה כנדגלות  {ס}

 < 
6:11 יא אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים

6:12 יב לא ידעתי--נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב

6:13


* ----------------------------------------

שִׁיר הַשִּׁירִים פרק 7  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7:1 א שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך מה תחזו בשולמית כמחלת המחנים

7:2 ב מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב חמוקי ירכיך--כמו חלאים מעשה ידי אמן

7:3 ג שררך אגן הסהר אל יחסר המזג בטנך ערמת חטים סוגה בשושנים

7:4 ד שני שדיך כשני עפרים תאמי צביה

7:5 ה צוארך כמגדל השן עיניך ברכות בחשבון על שער בת רבים--אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק

 < 
7:6 ו ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן  מלך אסור ברהטים

7:7 ז מה יפית ומה נעמת--אהבה בתענוגים

7:8 ח זאת קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכלות

7:9 ט אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו ויהיו נא שדיך כאשכלות הגפן וריח אפך כתפוחים

7:10 י וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים

 < 
7:11 יא אני לדודי ועלי תשוקתו  {ס}

7:12 יב לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים

7:13 יג נשכימה לכרמים--נראה אם פרחה הגפן פתח הסמדר הנצו הרמונים שם אתן את דדי לך

7:14 יד הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים--חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך


* ----------------------------------------

שִׁיר הַשִּׁירִים פרק 8  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8:1 א מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא יבזו לי

8:2 ב אנהגך אביאך אל בית אמי--תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני

8:3 ג שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני

8:4 ד השבעתי אתכם בנות ירושלם  מה תעירו ומה תעררו את האהבה עד שתחפץ  {ס}

8:5 ה מי זאת עלה מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך--שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך

 < 
8:6 ו שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך--כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה  רשפיה--רשפי אש שלהבתיה

8:7 ז מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה--בוז יבוזו לו  {ס}

8:8 ח אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה נעשה לאחתנו ביום שידבר בה

8:9 ט אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז

8:10 י אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום  {פ}

 < 
8:11 יא כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים  איש יבא בפריו אלף כסף

8:12 יב כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו

8:13 יג היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך--השמיעני

8:14 יד ברח דודי ודמה לך לצבי או לעפר האילים--על הרי בשמים  {ש}

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Songs

Bible - Hebrew Aleppo Codex (HAC)