A         A         A         A

034 נַחוּם - Nahum

כתבי קודש - כֶּתֶר אֲרָם צוֹבָא - (HAC)
 <  1 2 3

* ----------------------------------------

נַחוּם פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1:1 א משא נינוה--ספר חזון נחום האלקשי

1:2 ב אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו

1:3 ג יהוה ארך אפים וגדול (וגדל) כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו

1:4 ד גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל

1:5 ה הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל יושבי בה

 < 
1:6 ו לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו

1:7 ז טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו

1:8 ח ובשטף עבר כלה יעשה מקומה ואיביו ירדף חשך

1:9 ט מה תחשבון אל יהוה--כלה הוא עשה לא תקום פעמים צרה

1:10 י כי עד סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו--כקש יבש מלא

 < 
1:11 יא ממך יצא חשב על יהוה רעה--יעץ בליעל  {ס}

1:12 יב כה אמר יהוה אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר וענתך--לא אענך עוד

1:13 יג ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק

1:14 יד וצוה עליך יהוה לא יזרע משמך עוד מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה אשים קברך--כי קלות  {פ}

1:15

 < 

* ----------------------------------------

נַחוּם פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2:1 א הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום--חגי יהודה חגיך שלמי נדריך  כי לא יוסיף עוד לעבור (לעבר) בך בליעל כלה נכרת

2:2 ב עלה מפיץ על פניך נצור מצורה צפה דרך חזק מתנים אמץ כח מאד

2:3 ג כי שב יהוה את גאון יעקב כגאון ישראל  כי בקקום בקקים וזמריהם שחתו

2:4 ד מגן גבריהו מאדם אנשי חיל מתלעים באש פלדת הרכב ביום הכינו והברשים הרעלו

2:5 ה בחוצות יתהוללו הרכב ישתקשקון ברחבות  מראיהן כלפידים--כברקים ירוצצו

 < 
2:6 ו יזכר אדיריו--יכשלו בהלכותם (בהליכתם) ימהרו חומתה והכן הסכך

2:7 ז שערי הנהרות נפתחו וההיכל נמוג

2:8 ח והצב גלתה העלתה ואמהתיה מנהגות כקול יונים מתפפת על לבבהן

2:9 ט ונינוה כברכת מים מימי היא והמה נסים עמדו עמדו ואין מפנה

2:10 י בזו כסף בזו זהב ואין קצה לתכונה--כבד מכל כלי חמדה

 < 
2:11 יא בוקה ומבוקה ומבלקה ולב נמס ופק ברכים וחלחלה בכל מתנים ופני כלם קבצו פארור

2:12 יב איה מעון אריות ומרעה הוא לכפרים--אשר הלך אריה לביא שם גור אריה ואין מחריד

2:13 יג אריה טרף בדי גרותיו ומחנק ללבאתיו וימלא טרף חריו ומענתיו טרפה

2:14 יד הנני אליך נאם יהוה צבאות והבערתי בעשן רכבה וכפיריך תאכל חרב והכרתי מארץ טרפך ולא ישמע עוד קול מלאככה  {פ


* ----------------------------------------

נַחוּם פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3:1 א הוי עיר דמים כלה כחש פרק מלאה--לא ימיש טרף

3:2 ב קול שוט וקול רעש אופן וסוס דהר ומרכבה מרקדה

3:3 ג פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורב חלל וכבד פגר ואין קצה לגויה יכשלו (וכשלו) בגויתם

3:4 ד מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה

3:5 ה הנני אליך נאם יהוה צבאות וגליתי שוליך על פניך והראיתי גוים מערך וממלכות קלונך

 < 
3:6 ו והשלכתי עליך שקצים ונבלתיך ושמתיך כראי

3:7 ז והיה כל ראיך ידוד ממך ואמר שדדה נינוה מי ינוד לה מאין אבקש מנחמים לך

3:8 ח התיטבי מנא אמון הישבה ביארים מים סביב לה--אשר חיל ים מים חומתה

3:9 ט כוש עצמה ומצרים ואין קצה פוט ולובים היו בעזרתך

3:10 י גם היא לגלה הלכה בשבי--גם עלליה ירטשו בראש כל חוצות ועל נכבדיה ידו גורל וכל גדוליה רתקו בזקים

 < 
3:11 יא גם את תשכרי תהי נעלמה גם את תבקשי מעוז מאויב

3:12 יב כל מבצריך--תאנים עם בכורים אם ינועו ונפלו על פי אוכל

3:13 יג הנה עמך נשים בקרבך לאיביך פתוח נפתחו שערי ארצך אכלה אש בריחיך

3:14 יד מי מצור שאבי לך חזקי מבצריך באי בטיט ורמסי בחמר החזיקי מלבן

3:15 טו שם תאכלך אש--תכריתך חרב תאכלך כילק התכבד כילק התכבדי כארבה

 < 
3:16 טז הרבית רכליך מכוכבי השמים ילק פשט ויעף

3:17 יז מנזריך כארבה וטפסריך כגוב גבי החונים בגדרות ביום קרה--שמש זרחה ונודד ולא נודע מקומו אים

3:18 יח נמו רעיך מלך אשור ישכנו אדיריך נפשו עמך על ההרים ואין מקבץ

3:19 יט אין כהה לשברך נחלה מכתך כל שמעי שמעך תקעו כף עליך--כי על מי לא עברה רעתך תמיד  {ש}

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Nahum

Bible - Hebrew Aleppo Codex (HAC)