A         A         A         A

035 חֲבַקּוּק - Habakkuk

כתבי קודש - כֶּתֶר אֲרָם צוֹבָא - (HAC)
 <  1 2 3

* ----------------------------------------

חֲבַקּוּק פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1:1 א המשא אשר חזה חבקוק הנביא

1:2 ב עד אנה יהוה שועתי ולא תשמע  אזעק אליך חמס ולא תושיע

1:3 ג למה תראני און ועמל תביט ושד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישא

1:4 ד על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט  כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט מעקל

1:5 ה ראו בגוים והביטו והתמהו תמהו  כי פעל פעל בימיכם לא תאמינו כי יספר

 < 
1:6 ו כי הנני מקים את הכשדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי ארץ לרשת משכנות לא לו

1:7 ז אים ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא

1:8 ח וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו--יעפו כנשר חש לאכול

1:9 ט כלה לחמס יבוא מגמת פניהם קדימה ויאסף כחול שבי

1:10 י והוא במלכים יתקלס ורזנים משחק לו הוא לכל מבצר ישחק ויצבר עפר וילכדה

 < 
1:11 יא אז חלף רוח ויעבר ואשם  זו כחו לאלהו

1:12 יב הלוא אתה מקדם יהוה אלהי קדשי--לא נמות יהוה למשפט שמתו וצור להוכיח יסדתו

1:13 יג טהור עינים מראות רע והביט אל עמל לא תוכל  למה תביט בוגדים--תחריש בבלע רשע צדיק ממנו

1:14 יד ותעשה אדם כדגי הים--כרמש לא משל בו

1:15 טו כלה בחכה העלה--יגרהו בחרמו ויאספהו במכמרתו על כן ישמח ויגיל

 < 
1:16 טז על כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו  כי בהמה שמן חלקו ומאכלו בראה

1:17 יז העל כן יריק חרמו ותמיד להרג גוים לא יחמול  {ס}


* ----------------------------------------

חֲבַקּוּק פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2:1 א על משמרתי אעמדה ואתיצבה על מצור ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי

2:2 ב ויענני יהוה ויאמר כתב חזון ובאר על הלחות--למען ירוץ קורא בו

2:3 ג כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו--כי בא יבא לא יאחר

2:4 ד הנה עפלה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה  {ס}

2:5 ה ואף כי היין בגד גבר יהיר ולא ינוה  אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות ולא ישבע ויאסף אליו כל הגוים ויקבץ אליו כל העמים

 < 
2:6 ו הלוא אלה כלם עליו משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא לו--עד מתי ומכביד עליו עבטיט

2:7 ז הלוא פתע יקומו נשכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשסות למו

2:8 ח כי אתה שלות גוים רבים ישלוך כל יתר עמים מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה  {פ}

2:9 ט הוי בצע בצע רע--לביתו  לשום במרום קנו להנצל מכף רע

2:10 י יעצת בשת לביתך קצות עמים רבים וחוטא נפשך

 < 
2:11 יא כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה  {פ}

2:12 יב הוי בנה עיר בדמים וכונן קריה בעולה

2:13 יג הלוא הנה מאת יהוה צבאות וייגעו עמים בדי אש ולאמים בדי ריק יעפו

2:14 יד כי תמלא הארץ לדעת את כבוד יהוה כמים יכסו על ים  {פ}

2:15 טו הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר--למען הביט על מעוריהם

 < 
2:16 טז שבעת קלון מכבוד שתה גם אתה והערל תסוב עליך כוס ימין יהוה וקיקלון על כבודך

2:17 יז כי חמס לבנון יכסך ושד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה

2:18 יח מה הועיל פסל כי פסלו יצרו--מסכה ומורה שקר  כי בטח יצר יצרו עליו לעשות אלילים אלמים  {ס}

2:19 יט הוי אמר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה--הנה הוא תפוש זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו

2:20 כ ויהוה בהיכל קדשו  הס מפניו כל הארץ  {ס}

 < 

* ----------------------------------------

חֲבַקּוּק פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3:1 א תפלה לחבקוק הנביא--על שגינות

3:2 ב יהוה שמעתי שמעך יראתי--יהוה פעלך בקרב שנים חייהו בקרב שנים תודיע ברגז רחם תזכור

3:3 ג אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פארן סלה כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ

3:4 ד ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזה

3:5 ה לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו

 < 
3:6 ו עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו

3:7 ז תחת און ראיתי אהלי כושן ירגזון יריעות ארץ מדין

3:8 ח הבנהרים חרה יהוה--אם בנהרים אפך אם בים עברתך  כי תרכב על סוסיך מרכבתיך ישועה

3:9 ט עריה תעור קשתך שבעות מטות אמר סלה נהרות תבקע ארץ

3:10 י ראוך יחילו הרים זרם מים עבר נתן תהום קולו רום ידיהו נשא

 < 
3:11 יא שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך

3:12 יב בזעם תצעד ארץ באף תדוש גוים

3:13 יג יצאת לישע עמך לישע את משיחך מחצת ראש מבית רשע ערות יסוד עד צואר סלה  {פ}

3:14 יד נקבת במטיו ראש פרזו יסערו להפיצני עליצתם כמו לאכל עני במסתר

3:15 טו דרכת בים סוסיך חמר מים רבים

 < 
3:16 טז שמעתי ותרגז בטני לקול צללו שפתי--יבוא רקב בעצמי ותחתי ארגז  אשר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו

3:17 יז כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים--כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים

3:18 יח ואני ביהוה אעלוזה  אגילה באלהי ישעי

3:19 יט יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי  {ש}

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Habakkuk

Bible - Hebrew Aleppo Codex (HAC)